Търсене в сайта

Работа в КРС

 

Дейността на Комисията за регулиране на съобщенията е насочена към осигуряване предоставянето на съвременни и качествени електронни съобщителни услуги на гражданите и бизнеса чрез създаване на условия за развитие на пазара на електронните съобщителни мрежи и услуги, част от вътрешния пазар на Европейския съюз, създаване на съгласувани условия за инвестиции в следващо поколение електронни съобщителни мрежи, ефективна и устойчива конкуренция при предоставянето на електронни съобщителни мрежи и услуги, включително по отношение на инфраструктурата, сигурност на мрежите и услугите и равностоен достъп до услугите

 

Ние се стремим да провеждаме политика по привличане, задържане и развитие на динамични и квалифицирани специалисти в областта на телекомуникациите, икономиката и правото.

 

На тази страница ще откриете информация за свободните работни места при нас и необходимите документи за кандидатстване.