Търсене в сайта

Контакти


Комисия
Председател
Иван Димитров
Заместник-председател
Кристина Хитрова
Член на КРС
Анна Хаджиева
Член на КРС
Ердинч Хайрула
Член на КРС
Илия Христозов
Главен секретар
Станислава Йорданова
Ръководител инспекторат
Иван Каназирски
Финансов контрольор
Катя Семкова
Ръководител на вътрешния одит
.
Служител по сигурността на информацията
Божидар Босашки
Дирекция „Финансови и административни дейности”
Директор
Искра Паунчева
Началник отдел „Бюджет и финанси”
Доротея Кожухарова
Началник отдел „Счетоводна дейност”
Мария Шипочанска
Началник отдел „Човешки ресурси”
Мая Мирчева
Началник отдел „Административни дейности”
Нели Лазарова
Началник Отдел "Връзки с обществеността и протокол"
Златко Тодоров
Началник отдел „Стопански дейности”
-
Началник отдел „Информационни технологии”
Златка Асенова

Главна дирекция "Мониторинг и контрол на съобщенията"
Директор
Тинка Капитанова
Началник отдел “Контрол на радиочестотния спектър”
Красимир Бошкилов
Началник отдел “Инспекция на съобщенията”
Михаела Богданова
Началник отдел “Национална система за мониторинг на РЧС”
Елисавета Соколова
Началник отдел “Териториално звено – Бургас”
Мариян Георгиев
Началник отдел “Териториално звено – Варна”
Румяна Танева
Началник отдел “Териториално звено – Велико Търново”
Тодор Георгиев
Началник отдел “Териториално звено – Враца”
Ивайло Марков
Началник отдел “Териториално звено – Пловдив”
Танчо Атанасов

Дирекция „Правна”
Директор
Мария Бончева
Началник oтдел „Нормативни актове и правно осигуряване"
Малина Войкова
Началник oтдел „Правно регулиране и индивидуални административни актове”
с.д. Теодора Александрова
Началник oтдел „Процесуално представителство и административни наказания”
Павлина Цинцова

Дирекция "Управление на ограничен ресурс"
Директор
Мирослава Тодорова
Началник отдел „Номерационен ресурс и електронен подпис"
Йосиф Леви
Началник отдел “Регулация и координация”
Даниела Алексиева
Началник отдел “Радиоразпръскване”
Георги Колев
Началник отдел „Наземни мрежи”
Валентина Велкова

Дирекция "Регулиране"
Директор
Боряна Стоева
Началник отдел “Проучване и анализ на пазара на електронни съобщения”
Данаил Николов
Началник отдел “Регулиране на електронните съобщения”
Мария Попиванова-Китанова
Началник отдел “Регулиране на пощенските услуги”
Юлия Бижева


Комисия за регулиране на съобщенията

Адрес: гр. София 1000, ул. Ген. Йосиф В. Гурко №6

ЕИК: 121747864

Еmail: info@crc.bg


За връзка с медиите:

Еmail: pr@crc.bg

Телефон: 02 949 29 73

Телефони за контакт:

Деловодство: 02 949 27 60

Бюджет и финанси: 02 949 27 11

Информация: 02 949 27 23

Получаване на разрешителни и лицензи: 02 949 27 61

Факс: 987 06 95

Изпратете запитване