Търсене в сайта

Гореща телефонна линия на КРС за връзка с потребителите

 

На телефон 02 949 27 23 гражданите могат да получават компетентни съвети и съдействие от страна на експерти на Комисията за регулиране на съобщенията при разрешаване на проблеми, срещани в отношенията с операторите.

 

Целта на националния регулатор е да се гарантира в максимална степен защитата на интересите на българските потребители, както постигането на пълна прозрачност и откритост в дейността на комисията.