Търсене в сайта

Документен портал на КРС

 

 

 

 
Уважаеми потребители,
 
 
      Документният портал ви дава възможност да изпращате до КРС цифрово подписани документи, както и да получавате изявления от комисията. За да го използвате, трябва да притежавате валидно квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис и неговият софтуер да е инсталиран на Вашия компютър.
      Ако сте инсталирали софтуера съгласно инструкциите на издателя на валидното квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис, би трябвало да можете да влезете в портала.
      Ако по някаква причина компютърът отчита грешка, моля проверете инсталацията на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис съгласно инструкцията тук. Ако все още не можете да влезете в портала, пишете ни на адрес info@crc.bg с описание на грешката, която получавате.     
           
      Документният портал на КРС приема само цифрово подписани документи. Ето защо достъпването до портала чрез квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис не означава, че изпратеният документ е цифрово подписан – т.е. самият документ, на свой ред, трябва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис.
 
      В случай, че желаете да подадете заявление за предоставяне на електронни административни услуги, може да използвате Портала за електронни административни услуги на КРС (линк) или да приложите пълномощно от законния представител на дружеството, което представлявате, с конкретна представителна власт за извършване на действия в Документния портал на КРС, ведно със заявление за електронни административни услуги.
      Необходимо е документът предварително да бъде  цифрово подписан в средата на Microsoft Word 2003 (или по-нова версия), Microsoft Excel 2003 (или по-нова версия) и Adobe Acrobat Reader DC.
      Електронен документ, който не е подписан с квалифициран електронен подпис, няма да бъде приет от документния портал.
      Документният портал на КРС приема само електронно подписани документи в следните формати:
 
      DOC – създадени от Microsoft Office 2003 или по-нова версия;
      XLS  – създадени от Microsoft Office 2003 или по-нова версия;
      PDF – създадени с произволен софтуер и подписани с  Adobe Acrobat Reader DC;
 
      Примерни инструкции за подписване:
 
      - За MSWord и MSExcel – тук
      - За Adobe Acrobat Reader DC – тук
 
      Подателят на надлежно подписани електронни документи чрез документния портал може да получава електронни изявления от КРС чрез електронна поща и/или през документния портал, в съответствие с функционалностите на портала и нормативните изисквания, свързани с електронното управление.
 
      Препоръки и оплаквания във връзка с ползването на документния портал може да се отправят на електронна поща info@crc.bg.
 
      Личните данни, които се събират чрез документния портал, се обработват от КРС единствено с цел предоставяне на услуги и при спазване на изискванията на приложимото законодателство, включително в областта на защитата на личните данни.
      Информация за обработването на лични данни от КРС е налична в Политиката за защита на личните данни в контекста на предоставянето на административни услуги от Комисията за регулиране на съобщенията, на договорни отношения с комисията и на изпълнение на правомощията на комисията.
      Въпроси, свързани с обработването на лични данни през портала, можете да отправяте на електронна поща dpo@crc.bg.

 

 

Към документния портал