Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Правилата за използване на радиочестотния спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги след издаване на разрешение

Със свое Решение 168 от 12.06.2024 г. Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Правилата за използване на радиочестотния спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги след издаване на разрешение.

Решението на КРС и мотивите към него се представят за обсъждане на заинтересованите лица и са публикувани на интернет страницата на КРС в раздел ”Обществено обсъждане по проекти на административни актове по ЗЕС, ЗПУ, ЗЕДЕУУ и ЗЕСМФИ за 2024 година”.