Търсене в сайта

Услуга достъп до интернет

 

Често задавани въпроси свързани с услугата достъп до интернет

 

 

1.Какво крайно устройство ми е необходимо, за да се свържа към интернет

 

Има различни устройства, посредством които може да се осъществи връзка с интернет: компютър, лаптоп, таблет, смартфон, мобилен телефон и др.

 

2.Необходима ли ми е телефонна линия, за да ползвам интернет

 

Такава линия е необходима, само ако искате да  ползвате ADSL достъп до интернет или чрез старата технология за достъп с dial-up модем.

 

3.Как да разбера какво интернет покритие има даден доставчик

              

На интернет страницата на доставчика обикновено е публикувана карта на покритие на мрежата на доставчика (районите и населените места, в които крайни потребители могат да ползват услугите му). Мобилните оператори също публикуват покритието на UMTS мрежата си. Информация може да се получи и чрез посещение в офис/магазин на доставчика, обаждане по телефона до отдел за обслужване на клиенти, онлайн чат (на интернет страницата на доставчика или негови профили в социални мрежи, които той е посочил - напр. Facebook).

           

4.Какво да направя, ако достъпът ми до интернет прекъсне

 

При ползване на фиксиран достъп до интернет е желателно  първо да проверите връзките между устройствата и наличието на  електрическо захранване до тях. Ако всички връзки са в изправност, може да пристъпите към рестартиране на устройствата (компютър, рутер, модем и др.). В случай, че проблемът все още не е отстранен  следва да се свържете с центъра за обслужване на клиенти (кол център) на вашия доставчик.

 

При проблем с достъпа до мобилен интернет проверете дали в района в който се намирате има покритие на мрежата на вашия оператор. При условие, че има покритие, проверете включени ли са настройките за достъп до мобилен интернет на телефона или устройството, което ползвате. В случай, че достъпът до интернет не се възстанови, се свържете с центъра за обслужване на клиенти (кол център) на вашия доставчик.

 

5.Кои параметри на достъпа до интернет са важни за качеството на услугата

           

Основните параметри, от които зависи качеството на интернет достъпа са скоростта (download и upload), закъснението (ping/latency) и загубата на пакети (packet loss).

 

6.Как мога да проверя тези параметри

           

Параметрите за качество на достъп до интернет могат да бъдат измерени чрез безплатните приложения за измерване на скоростите на download и upload и закъснението на вашият достъп до интернет, достъпни в интернет пространството или на интернет страниците на някои от доставчиците.

 

7.Фактори, от които зависи скоростта на фиксирания достъп до интернет

 

Трябва да имате предвид, че договорената скорост за достъп до интернет е максимално достижима. Влияние върху нея, оказва наличието на безжична връзка (Wi Fi  рутер), както и броят на устройствата едновременно ползващи достъп до интернет.  

 

Например, ако Вие сте сключили договор за 50 Mbps, но имате безжична връзка и този достъп се ползва едновременно от трима потребители (чрез компютър,лаптоп,смартфон или таблет), всеки от тях ще получава приблизително по 15 Mbps скорост. Ако Вашите смартфони имат достъп до безжичната мрежа, дори в момента Вие да не ги ползвате активно, те  споделят скоростта с всички останали устройства. За да избегнете нежелателно включване към Вашата безжична мрежа е добре достъпът до нея да бъде защитен с парола.

 

Важно е да се знае, че договорената скорост може да се достигне  само посредством линията за достъп и директно включено към нея едно устройство.

 

Влияние върху скоростта оказват и ползваните софтуерни приложения за достъп (браузър), броят на потребителите, които достъпват търсената от Вас страница в момента, наличието на вирус във Вашия компютър.

           

8.Фактори, от които зависи скоростта на мобилния достъп до интернет

 

Скоростта на мобилният достъп до интернет е негарантирана и максимално достижима. При този достъп от голямо значение е броят крайни потребители, които в даден момент ползват интернет в района на конкретна базова станция. Освен това е възможно скоростта да намалее след изчерпване на включения във Вашия план обем данни на максимално договорена скорост.

 

9.Как да се информирам за месечното си потребление на мобилен интернет и оставащи MB на максимална скорост и/или оставащи безплатни MB, включени в пакета, който ползвам?

 

Има различни варианти да получите такава информация - чрез въвеждане на код от вашия мобилен телефон, изпращане на SMS, чрез интернет страницата на вашия оператор и др. Попитайте вашия доставчик какви са конкретните възможности, които той предлага за целта.

 

10.Как да подам жалба/оплакване

 

В случай, че имате проблем с достъпа до интернет, който не е разрешен в определения срок, в съответствие с общите условия на Вашия доставчик, имате право да подадете жалба. Жалбите се подават писмено в офис/магазин на съответния доставчик или чрез електронна поща на предварително обявен от предприятието електронен адрес (e-mail). В случай, че не сте получили отговор или полученият отговор не Ви удовлетворява, може да подадете жалба до Комисия за защита на потребителите (КЗП) или Комисия за регулиране на съобщенията (КРС), също писмено или чрез електронна поща.

 

11.Кога и как мога да сменя интернет доставчика си

     

Препоръчително е да предприемете стъпки за смяна на интернет доставчика си, ако договорът с настоящия доставчик е изтекъл (вследствие на което същият е трансформиран в  безсрочен) или остава не повече от месец до края на срока му. В противен случай, в зависимост от условията по договора, могат да Ви бъдат начислени неустойки за предсрочно прекратяване. При безсрочен договор трябва да подадете едномесечно писмено предизвестие за прекратяването му. Проучете офертите на различните доставчици и  изберете най-подходящата за Вашите нужди. Договор може да сключите във всеки офис/магазин на избрания от Вас доставчик.