Търсене в сайта

Разпределение на радиочестотен спектър в обхвати 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz, 2.6 GHz, 3.6 GHz и 26 GHz

 

Предоставен радиочестотен спектър в обхват 700 MHz

Предприятие Предоставен спектър Териториален обхват Крайна дата на действие на разрешението
„А1 България” ЕАД 2 x 10 MHz в ленти 703-713 MHz / 758-768 MHz Република България 28.11.2038 г.
„Виваком България” ЕАД 2 x 10 MHz в ленти 713-723 MHz / 768-778 MHz Република България 28.11.2038 г.
„Йеттел България” ЕАД 2 x 10 MHz в ленти 723-733 MHz / 778-788 MHz Република България 28.11.2038 г.

 

Предоставен радиочестотен спектър в обхват 800 MHz

Предприятие Предоставен спектър Териториален обхват Крайна дата на действие на разрешението
„А1 България” ЕАД 2 x 10 MHz в ленти 791-801 MHz / 832-842 MHz Република България 28.11.2038 г.
„Виваком България” ЕАД 2 x 10 MHz в ленти 801-811 MHz / 842-852 MHz Република България 28.11.2038 г.
„Йеттел България” ЕАД 2 x 10 MHz в ленти 811-821 MHz / 852-862 MHz Република България 28.11.2038 г.

 

Предоставен радиочестотен спектър в обхват 900 MHz

Предприятие Предоставен спектър Териториален обхват Крайна дата на действие на разрешението
„А1 България” ЕАД общо 2 х 11.2 MHz в ленти 880.1-881.9 MHz / 925.1-926.9 MHz и 895.7-905.1 MHz / 940.7-950.1 MHz Република България 08.06.2034 г.
„Йеттел България” ЕАД общо 2 х 11.2 MHz в ленти 882.1-883.9 MHz / 927.1-928.9 MHz и 905.5-914.9 MHz / 950.5-959.9 MHz Република България 23.01.2031 г.
„Виваком България” ЕАД общо 2 х 11.2 MHz в ленти 884.1-895.3 MHz / 929.1-940.3 MHz Република България 07.06.2034 г.

 

Предвид това, че целият радиочестотен спектър в обхват 900 MHz е еквивалентно разпределен между „А1 България” ЕАД, „Йеттел България” ЕАД и „Виваком България” ЕАД, към настоящия момент няма свободен ресурс в обхват 900 MHz.

 

Предоставен радиочестотен спектър в обхват 1800 MHz

Предприятие Предоставен спектър Териториален обхват Крайна дата на действие на разрешението
„А1 България” ЕАД 2 х 20 MHz в ленти 1710-1730 MHz / 1805-1825 MHz Република България 08.06.2034 г.
„Йеттел България” ЕАД 2 х 20 MHz в ленти 1735-1755 MHz / 1830-1850 MHz Република България 23.01.2031 г.
„Виваком България” EАД 2 х 20 MHz в ленти 1760-1780 MHz / 1855-1875 MHz Република България 07.06.2034 г.

 

Предоставен радиочестотен спектър в обхват 2 GHz

Предприятие Предоставен спектър Териториален обхват Крайна дата на действие на разрешението
„Йеттел България” ЕАД 2 х 20 MHz в ленти 1920-1940 MHz / 2110-2130 MHz Република България 25.04.2025 г.
„А1 България” ЕАД 2 х 20 MHz в ленти 1940-1960 MHz / 2130-2150 MHz Република България 25.04.2025 г.
„Виваком България” ЕАД 2 х 20 MHz в ленти 1960-1980 MHz / 2150-2170 MHz Република България 25.04.2025 г.

 

Предоставен радиочестотен спектър в обхват 2.6 GHz

Предприятие Предоставен спектър Териториален обхват Крайна дата на действие на разрешението
„А1 България” ЕАД 2 х 20 MHz в ленти 2510-2530 MHz / 2630-2650 MHz Република България 15.03.2041 г.
„Виваком България” EАД 2 х 20 MHz в ленти 2530-2550 MHz / 2650-2670 MHz Република България 01.03.2041 г.
„Йеттел България” ЕАД 2 х 20 MHz в ленти 2550-2570 MHz / 2670-2690 MHz Република България 01.03.2041 г.

 

Предоставен радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz

Предприятие Предоставен спектър Териториален обхват Крайна дата на действие на разрешението
„А1 България” ЕАД общо 120 MHz в ленти 3600-3700 MHz и 3460-3480 MHz Република България 11.05.2041 г.
„Виваком България“ ЕАД общо 120 MHz в ленти 3700-3800 MHz и 3480-3500 MHz Република България 11.05.2041 г.
 „Йеттел България” ЕАД общо 120 MHz в ленти 3500-3600 MHz и 3440-3460 MHz Република България 11.05.2041 г.

 

Предоставен радиочестотен спектър в обхват 26 GHz

Предприятие Предоставен спектър Териториален обхват Крайна дата на действие на разрешението
„А1 България” ЕАД 200 MHz в лента 25900-26100 MHz и 200 MHz в лента 26500-26700 MHz Република България 17.11.2042 г.
„Йеттел България“ ЕАД 200 MHz в лента 24300-24500 MHz, 200 MHz в лента 24500-24700 MHz и 200 MHz в лента 24900-25100 MHz Република България 17.11.2042 г.
 „Виваком България” ЕАД 200 MHz в лента 26900-27100 MHz и 200 MHz в лента 27100-27300 MHz Република България 17.11.2042 г.
200 MHz в лента 26700-26900 MHz Република България 24.11.2042 г.