Търсене в сайта

Често задавани въпроси относно системата за онлайн въпросници на КРС

 1. Защо след регистрация като ВЪНШЕН ПОТРЕБИТЕЛ в началния екран за вход в системата не мога да осъществя достъп в нея?
 2. Вече имам създаден профил на УПЪЛНОМОЩЕНОТО ЛИЦЕ, необходима ли е регистрация на ВЪНШНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ в системата? 
 3. Как да възстановя забравена парола/потребителско име? 
 4. Защо след въвеждане на коректни потребителско име и парола системата „забива“ и не е достъпна? 
 5. Защо след вход в системата не мога да създам въпросник (табът не е активен)? 
 6. Защо след влизане в системата текстовете на екрана се застъпват и са нечетими? 
 7. Защо при маркиране на услуга при попълването на „Въпрос 1: Електронни съобщителни услуги, предоставяни от предприятието. (на едро и/или на дребно (на крайни ползватели)) и размер на получените от тях приходи“, Обща част не мога да попълня приходи? 
 8. Защо след успешна валидация на попълнен въпросник системата не позволява да се генерира PDF файл или генериран PDF файл не може да бъде прикачен и изпратен през системата? 
 9. Защо системата издава съобщение за възникнала грешка, от което не става ясно какво трябва да се направи, за да бъде продължена работата по попълване на съответния въпросник? 
 10. Защо при попълване на информация за населено място системата не показва списък за избор на населено място? 
 11. Защо при попълване на ЕКАТТЕ номер в даден темплейт, свален от системата той не се записва правилно, когато започва с нула (0)? 
 12. Защо системата не позволява да се прикачи попълнен темплейт? 
 13. Защо направена корекция не се отразява при натискане на бутон „запис“? 
 14. Какво означава бутона „?“ след някои въпроси? 
 15. Защо при работа с електронната система на екрана не се виждат всички бутони/табове, с помощта на които е необходимо да се въвеждат данни, да се валидира информация, да се генерира и изпраща PDF файл? 
 16. Кога въпросникът ми е успешно подаден?  
 17. Защо не получавам „Уведомление за подаден въпросник“?