Търсене в сайта

Адрес, телефони и е-mail адреси за контакт

 

АДРЕС: ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ:
Комисия за регулиране на съобщенията,
ЕИК 121747864,
гр. София 1000,
ул. Ген. Йосиф В. Гурко № 6
Деловодство: 02 949 27 60
Бюджет и финанси: 02 949 27 11
Информация: 02 949 27 23; 02 949 27 60
Получаване на разрешителни и лицензии: 02 949 27 61
Факс: 987 06 95 
За връзка с медиите:
Email: pr@crc.bg
Тел.: 02 949 29 73
 

 

КОМИСИЯ    
Председател

Иван Димитров

 

Заместник-председател Кристина Хитрова  
Член КРС Анна Хаджиева  
Член КРС Ердинч Хайрула  
Член КРС Илия Христозов  
АДМИНИСТРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА    
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР    
 Главен секретар  Станислава Йорданова  
     
Финансов контрольор Катя Семкова
 
     
ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ    
Ръководител на вътрешния одит    
     
Служител по СИ Божидар Босашки  
     
ИНСПЕКТОРАТ    
Ръководител  Иван Каназирски  
     
     
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ    
ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ"    
Директор Искра Паунчева  
ОТДЕЛ  "БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ"    
Началник отдел Доротея Кожухарова  
ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ"    

Началник отдел

Мария Шипочанска
 
ОТДЕЛ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"    
Началник отдел Мая Мирчева  
ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ"    
Началник отдел Нели Лазарова  
ОТДЕЛ "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ"    
Началник отдел Златко Тодоров  
ОТДЕЛ "СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"    
Началник отдел -
 
ОТДЕЛ "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"    
Началник отдел Златка Асенова  
     
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ    
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА СЪОБЩЕНИЯТА"    
Главен директор Тинка Капитанова  
ОТДЕЛ "КОНТРОЛ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР"    
Началник отдел Красимир Бошкилов  
ОТДЕЛ "ИНСПЕКЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА"    
Началник отдел Михаела Богданова  
ОТДЕЛ "НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА РЧС"    
Началник отдел Елисавета Соколова  
ОТДЕЛ "ТЕРИТОРИАЛНО ЗВЕНО БУРГАС"    
Началник отдел Мариян Георгиев  
ОТДЕЛ "ТЕРИТОРИАЛНО ЗВЕНО ВАРНА"    
Началник отдел Румяна Танева  
ОТДЕЛ "ТЕРИТОРИАЛНО ЗВЕНО ВЕЛИКО ТЪРНОВО"    
Началник отдел Тодор Георгиев  
ОТДЕЛ "ТЕРИТОРИАЛНО ЗВЕНО ВРАЦА"    
Началник отдел Ивайло Марков  
ОТДЕЛ "ТЕРИТОРИАЛНО ЗВЕНО ПЛОВДИВ"    
Началник отдел Танчо Атанасов  
     
ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНА"    
Директор Мария Бончева  
ОТДЕЛ "НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ПРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ"    
Началник отдел Малина Войкова  
ОТДЕЛ "ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ И ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ"    
Началник отдел с.д. Теодора Александрова  
ОТДЕЛ "ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ"    
Началник отдел Павлина Цинцова  
     
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕН РЕСУРС"    
Директор Мирослава Тодорова  
ОТДЕЛ "РЕГУЛАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ"    
Началник отдел Даниела Алексиева  
ОТДЕЛ "НОМЕРАЦИОНЕН РЕСУРС И ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС"    
Началник отдел Йосиф Леви  
ОТДЕЛ "РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ"    
Началник отдел Георги Колев  
ОТДЕЛ "НАЗЕМНИ  МРЕЖИ"    
Началник отдел Валентина Велкова  
     
ДИРЕКЦИЯ "РЕГУЛИРАНЕ"    
Директор Боряна Стоева  
ОТДЕЛ "ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ"    
Началник отдел Данаил Николов   
ОТДЕЛ "РЕГУЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ"    
Началник отдел Мария Китанова  
ОТДЕЛ "РЕГУЛИРАНЕ НА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ"    
Началник отдел  Юлия Бижева