Търсене в сайта

Разширяване на списъка на образуванията, създаващи и разпространяващи телевизионно съдържание, за които се налагат ограничителни мерки влизащи в сила от 25.06.2024 г., съгласно Регламент (ЕС) 2024/1428 на Съвета от 17.05.2024 г.

С Регламент (ЕС) 833/2014 (Регламент/Регламента) се въвеждат ограничителни мерки във връзка с действията на Русия, дестабилизиращи ситуацията в Украйна. С регламенти за изменение се разширява съществуващият Регламент за санкции срещу Русия, който е в сила от анексирането на Крим:

  • С Регламент (ЕС) 2022/350 от март 2022 г. се добавя чл.2е за изменение на Регламента, с който се въвеждат ограничителни мерки срещу руски медии, участващи в пропагандни дейности. В Приложение XV са изброени образуванията засегнати от санкциите, а именно Russia Today и Sputnik .
  • През юни 2022 г. Регламент (ЕС) 2022/879 разшири санкциите с нови образувания - RTR Planeta, Русия 24 и TV Centre International.
  • През декември 2022 г. с Регламент (ЕС) 2022/2474 към санкциите са добавени образуванията NTV / NTV Mir, Rossiya, REN TV и Pervyi Kanal.
  • С Регламент (ЕС) 2023/427 от февруари 2023 г., списъкът със санкции е разширен с образуванията RT Arabic и Sputnik Arabic.
  • През юни 2023 г. с Регламент (ЕС) 2023/1214 към санкциите са добавени образуванията RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook и Katehon.
  • С Регламент (ЕС) 2024/1428 от май 2024 г., списъкът със санкции е разширен с образуванията Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestija, Rossiiskaja Gazeta.

Считано от 25 юни 2024 г., списъкът на всички юридически лица, образувания или органи, включени в Приложение XV на Регламент (ЕС) 833/2014 е следният:

RT - Russia Today English;  RT - Russia Today UK;  RT - Russia Today Germany;  RT - Russia Today France;  RT- Russia Today Spanish;  Sputnik;  Rossiya RTR /  RTR Planeta;  Rossiya 24 / Russia 24;  TV Centre International;  NTV/NTV Mir;  Rossiya 1;  REN TV;  Pervyi Kanal; RT Arabic; Sputnik Arabic; RT Balkan; Oriental Review; Tsargrad; New Eastern Outlook; Katehon; Voice of Europe; RIA Novosti; Izvestija; Rossiiskaja Gazeta.

Целта на измененията е да се ограничи потокът от информация от тези медии в ЕС. Това означава, че доставчиците на интернет достъп следва да проучат самостоятелно и да блокират уебсайтовете на компаниите, посочени в регламентите по-горе. Допълнителна информация е налична  на интернет страницата на  Европейската комисия в секция „Често задавани въпроси“ на адрес: https://finance.ec.europa.eu/publications/media_en и в секция „Санкции на Европейската общност срещу Русия във връзка с инвазията в Украйна“ на интернет адрес:   https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_1402.

Информираме Ви, че Европейският Регламент (ЕС) 833/2014 е пряко приложим от доставчиците на електронни съобщителни услуги и не изисква по-нататъшно въвеждане от национален административен акт.