Търсене в сайта

Озвучаване на филми, прожектирани в автокина в страната

„През летните месеци в много медии се появява информация за действащи автокина.

Озвучаването на филми чрез използване на предавател и съответно приемници в автомобилите на зрителите, следва да се извършва след издаване на временно разрешение за ползване на радиочестотен спектър за краткосрочно събитие.

За издаване на разрешение е необходимо да се подаде заявление.

Към заявлението се подават техническите параметри, посочени в Приложение 4 (P101-R analog).

За допълнителна информация може да се обръщате на тел. 02/9492790.

При констатиране на работа без разрешение от страна на КРС ще бъдат предприети предвидените в закона административнонаказателни мерки, като санкциите са в размер от 30 000 лв. до 300 000 лв.“