Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на потребителите ще работят съвместно срещу нелоялните търговски практики

Председателите на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) - г-жа Мария Филипова и г-н Иван Димитров, подписаха Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност. Меморандумът има за цел подобряване на ефективността на взаимодействие между двете комисии, осигуряване на по-високо ниво на защита на потребителите, утвърждаване на добрите практики за обмен на информация и опит между КРС и КЗП, както и при необходимост извършване на съвместни проверки от двата органа. Страните се договориха още да си сътрудничат срещу нелоялните търговски практики по смисъла на Закона за защита на потребителите, нарушеното право на информираност и едностранна промяна в договорите.