Търсене в сайта

Членове на Комисията за регулиране на съобщенията взеха участие в редовните заседания на Органа на европейските регулатори (BEREC) и Групата на независимите регулатори (IRG) в Латвия

Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) г-н Иван Димитров взе участие в редовните заседания на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC) и Групата на независимите регулатори (IRG) в град Юрмала, Латвия, от 6 до 7 юни 2024 г.

В заседанията участваха и г-жа Кристина Хитрова – зам.-председател на КРС, и г-н Ердинч Хайрула – член на Комисията.

Форумът на BEREC обсъди и одобри за публикуване редица важни документи сред които: доклад на BEREC за правата на крайните потребители чрез екологична прозрачност на цифровите продукти и услуги, доклад за рамката, свързана с разрешенията за международни инфраструктури за свързаност, както и докладите с резултатите от обществените обсъждания по тези теми. На заседанието бяха дискутирани и одобрени още годишните доклади на BEREC за 2023 г. и докладите относно параметрите на среднопретеглената цена на капитала (WACC) и мониторинга във връзка със съвместното изявление за роуминга на Европейския съюз и Украйна.

За обществено обсъждане бяха одобрени проектите на докладите за екосистемата на IP взаимното свързване и за М2М и постоянния роуминг.

Акцентът в работата на Групата на независимите регулатори (IRG) бе върху въпросите за цифровото регулиране и изкуствения интелект и прилагането на съответните европейски актове в държавите членки.