Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за свободно използване на радиочестотния спектър

Със свое Решение 138 от 17.05.2024 г. Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за  свободно използване на радиочестотния спектър.