Търсене в сайта

Световен ден на телекомуникациите и информационното общество

Уважаеми членове на голямото телекомуникационно семейство в България,

На 17 май отбелязваме Световния ден на телекомуникациите и информационното общество (WTISD), годишнина от подписването на първата Международна телеграфна конвенция и създаването на Международния съюз по далекосъобщения (ITU) през 1865 г.

През годините Световният ден се отбелязва под различно мото, обединяващо телекомуникационната общност за дебат по актуални за нашето съвремие теми. През 2024 година Световният ден на телекомуникациите и информационното общество се провежда под мотото: „ ЦИФРОВИ ИНОВАЦИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“.

Днес българската телекомуникационна общност отбелязва този ден с разбирането за важните послания на европейския и световния дневен ред, дискутирайки по актуалните теми за 2024 година в предстоящите инициативи. WTISD 2024 дава шанс да се проучи как цифровите иновации могат да помогнат за свързването на всички и да отключат устойчив просперитет. Иновативните технологии могат да помогнат за справяне с най-належащите предизвикателства в международен план, от борбата с изменението на климата до премахването на глада и бедността.

В навечерието на тазгодишния Световен ден на телекомуникациите и информационното общество, Комисия за регулиране на съобщенията, отчитайки предизвикателствата от адекватни мерки и дейности в отговор на изключително бързия темп на развитие на телекомуникациите и тяхната все по-голяма роля в нашия съвременен живот, започна изграждане на Специализирана лаборатория за електромагнитна съвместимост. В своята работа през изминалите 25 години на регулаторна дейност, Комисията се е стремила да отговаря на предизвикателствата на времето и интересите на българските граждани. Изграждането на Специализираната лаборатория започнахме с пълното разбиране за необходимостта от едно модерно съоръжение, отговарящо както на изискванията на европейското законодателство, свързано с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и електромагнитната им съвместимост, така и за защита интересите на крайните потребители при осъществяване на тяхната свързаност.

Уверен съм, че с нашите общи усилия и възможностите, които предоставят цифровите иновации ще спомогнем за устойчив просперитет и устойчиво развитие за всички.

Уважаеми Госпожи и Господа,

Поздравявам ви със Световния ден на телекомуникациите и информационното общество и пожелавам на всички, работещи по темите на телекомуникациите и информационното общество, успешни дебати и резултатни инициативи.

Честит празник!

Иван Димитров

Председател на КРС