Търсене в сайта

С първа копка на строителна площадка Комисията за регулиране на съобщенията продължава реализирането на проект на лаборатория за електромагнитна съвместимост

Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията г-н Иван Димитров ще направи първа копка на откриването на строителната площадка на Лабораторията за електромагнитна съвместимост (ЕМС) на ул. “Сали Яшар“ в столичния район „Красна поляна“. Официалната церемония ще се състои на 15 май от 14 часа.

Изграждането на Лабораторията за ЕМС ще подпомогне контролната дейност на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) относно радиосредствата и проверка на съотвествията им с нормативните документи по отношение на електромагнитната съвместимост.

В Лабораторията за ЕМС ще се провеждат широк спектър от тестове за оценка на съответствието на продуктите, във връзка с осъществявания контрол на продуктовия пазар по отношение на ЕМС и осигуряване на условия за благоприятна бизнес среда и нормална работа, без наличие на вредни смущения, на законните ползватели на радиочестотен спектър.

С изграждането на лабораторията за ЕМС от Комисията за регулиране на съобщенията ще се изпълнят директиви на Европейския парламент и Съвета на Европа относно хармонизирането на законодателствата на държавите-членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и електромагнитна съвместимост.

Предвижда се строителството и оборудването на лабораторията за ЕМС да завърши до края на 2025 година, като финансирането ще бъде със собствени бюджетни средства.