Търсене в сайта

Световен ден на телекомуникациите и информационното общество

Уважаеми членове на голямото телекомуникационно семейство в България,

На 17 май всяка година от 1969 г. насам, телекомуникационната общност отбелязва Световния ден на телекомуникациите и информационното общество! Датата 17 май отбелязва годишнина от подписването на първата Международна телеграфна конвенция и създаването на Международния съюз по далекосъобщения (ITU) през 1865 г. Основната цел на отбелязването на Световния ден на телекомуникациите и информационното общество през годините е постигане на по-широка информираност за възможностите, които предоставят информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за развитието на обществата и икономиките.

През годините Световният ден се отбелязва под различно мото, обединяващо телекомуникационната общност за дебат по актуални теми за нашето съвремие. През 2023 година Световният ден на телекомуникациите и информационното общество се провежда под мотото: „Овластяване на най-слабо развитите страни чрез информационни и комуникационни технологии“. В глобален мащаб това ще бъде една от важните теми през следващите години, а съвременните общества активно ще се борят да видят възможностите, които тази тенденция може да разкрие за преодоляване на цифровото разделение в световен мащаб.

Българската телекомуникационна общност отбелязва Световния ден с разбирането за важните послания на европейския и световния дневен ред, както и дебатирайки по актуалните теми за 2023 година в предстоящите инициативи. Тази година концентрира важни по своята актуалност и значимост събития. През настоящата 2023 година Комисията за регулиране на съобщенията ще отбележи 25 години от своето създаване. През всички тези 25 години от създаването си, Комисията за регулиране на съобщенията изпълнява своята мисия уверено благодарение на усилията, знанията, опита и приноса на много висококвалифицирани специалисти и експерти в областта на ИКТ. Тази важна годишнина за нас съвпада с редица активности и инициативи сред телекомуникационната общност, като темите на ИКТ се поставят все по-активно във фокуса на обществения дневен ред на българското общество.

 

Уважаеми Госпожи и Господа,

Поздравявам Ви със Световния ден на телекомуникациите и информационното общество и пожелавам на всички, съпричастни към темите на телекомуникациите и информационното общество, успешни дебати и резултатни инициативи.

Честит празник!

 

Иван Димитров

Председател на КРС