Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) представи пред бизнеса и институции политики за насърчаване на дигиталната трансформация

На 12 април, в Интер Експо Център, беше проведена Конференция „Digital Sofia – умният град“. Събитието беше организирано от Столична община и Комисията за регулиране на съобщенията.

Участниците в конференцията бяха приветствани от кмета на гр.София, г-жа Йорданка Фандъкова и председателя на КРС, г-н Иван Димитров, които подчертаха важната роля на всички страни в срещата в процеса на реализиране на отговорни и устойчиви решения за интелигентен растеж на столицата. Официални гости и участници в програмата на събитието бяха  г-н Дилян Берковски, заместник-министър на транспорта и съобщенията и г-н Стефан Аспарухов, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

В рамките на четирите панела на конференцията, представителите на държавната и местната власт, Комисисята за регулиране на събщенията, оператори, бизнеса, финансови и банкови институции,  представиха  своите политики, роля и визия, свързани с дигиталната трансформация на градовете и в частност на София като умен град. Споделени бяха идеи, свързани с адаптирането на новите технологии в градската среда и осигуряването на естествена връзка между публичния и частния сектор, както и възможните начини за финансиране.

В хода на дискусиите председателят на Комисията за регулиране на съобщенията, г-н Иван Димитров, очерта ролята на Комисията като регулатор за подпомагане процеса на дигитализацията на градовете чрез създаване на условия за развитието на технологиите и телекомуникациите и развитието на мрежите от пето поколение. Посочени бяха основни моменти от дейността на Комисията в тази насока, свързани с нормативната база, регулаторната политика, мониторинга и контрола на радиочестотния спектър за граждански нужди.

На щандове  пред участниците в конференцията бяха демонстрирани възможностите на новите специализирани мобилни станции за радиомониторинг и контрол на радиочестотния спектър за граждански нужди.

Допълнителна информация и запис на събитието могат да бъдат намерени на адрес: https://digitalsofia.bg/