Търсене в сайта

1. Пол

2. Възраст

3. Вие сте

4. Какъв достъп до интернет ползвате?

5. Кой е Вашият доставчик на интернет? Моля попълнете в полето по-долу имената на доставчиците и вида достъп:

6. Кое е водещо при избора Ви на доставчик на услугата достъп до фиксиран интернет?

7. Каква е скоростта на download/upload в сключения от Вас договор с доставчика на услугата достъп до фиксиран интернет?

8. Използвате ли понякога уеб базирани приложения за измерване на получаваната от Вас скорост?

Фиксиран достъп

Мобилен достъп

9. При отговор „ Да” на въпрос № 8, моля изберете един от отговорите по-долу, който се доближава до най-често получавания резултат от измерванията, които правите

Фиксиран достъп

Мобилен достъп

10. Моля изберете, степента на удовлетвореност при ползване на услугите за фиксиран достъп: Ползване за:

Браузване – медия (Browse - media)

Браузване – текст (Browse - text)

Сваляне на файлове (download files)

Транзакции (Transactions)

VoIP (Skype, Viber и др.)

Интерактивна медия (streaming media)

Онлайн игри (Gaming)

11. Моля изберете, степента на удовлетвореност при ползване на услугите при мобилен достъп: Ползване за:

Браузване – медия (Browse - media)

Браузване – текст (Browse - text)

Сваляне на файлове (download files)

Транзакции (Transactions)

VoIP (Skype, Viber и др.)

Интерактивна медия (streaming media)

Онлайн игри (Gaming)

12. Доставчикът Ви на услугата достъп до интернет има ли въведени ограничения за достъп до интернет страници, съдържание или приложения ?

Фиксиран достъп

Мобилен достъп

13. Доволни ли сте от качеството на обслужване на доставчика в случаи на повреда или невъзможност за ползване на услугата достъп до фиксиран интернет?

14. Имате ли проблем (значително занижаване на скоростта, чести пропадания на връзката и др.) с достъпа до фиксиран интернет в дни на официални празници или в пиковите часове на деня?

15. Подавали ли сте жалба до доставчика си на достъп до интернет, до Комисия за регулиране на съобщенията, до Комисия за защита на потребителите или до друга институция, относно проблем с качеството или обслужването на услугата достъп до интернет?

Фиксиран достъп

Мобилен достъп

16. Ако сте отговорили с „Да” на въпрос № 15, моля изберете от посочените по-долу варианти за причина на жалбата Ви:

17. Сменяли ли сте доставчика си на услугата достъп до интернет и защо?

18. Ако имате допълнителни коментари, забележки или препоръки, моля използвайте прозореца по-долу: