Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Общи изисквания при осъществяване на електронни съобщения

Със свое Решение № 416 от 06.12.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Общи изисквания при осъществяване на електронни съобщения.