Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията удължава срока за подаване на информацията към 1-ви юли 2022 г. за широколентовия достъп

Съгласно протоколно Решение на КРС № 1 от 11.08.2022 г. на Комисията за регулиране на съобщенията срокът за подаване на информацията за широколентовия достъп към 1-ви юли 2022 г. по Решение № 244/07.07.2022 г. се удължава до 15-ти септември 2022 г.