РЕГИСТЪР НА ОПЕРАТОРИТЕ ПРЕДОСТАВЯЩИ УНИВЕРСАЛНА ПОЩЕНСКА УСЛУГА ИЛИ ЧАСТ ОТ НЕЯ

ПО ЗАКОНА ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ

 

Номер

Дата

Титуляр на лицензия

Седалище и адрес на управление

Предоставяни услуги от обхвата на УПУ

Срок на действие на лицензията


Забележки

01

14.06.2001г.

 

 

 

 

"Български пощи" ЕАД

гр. София, община "Студентска" ул."Акад.Стефан Младенов" №1, бл.31

1.Приемане, пренасяне и доставка на вътрешни и международни пощенски пратки, както следва:

а)кореспондентски пратки, печатни произведения и малки пакети до 2 кг;

б) секограми - до 7 кг;

в)колети - до десет килограма. Границата за тегло, когато се отнася за колети от други страни, може да бъде по-висока и да достига до границата за тегло, определена в актовете на Всемирния пощенски съюз.

2.Пощенски парични преводи;

3.Допълнителни услуги "препоръка" и "обявена стойност".

20 години от 14.06.2001 г. до 14.06.2021 г.

 

 

 

 

Издадена от Министерство на транспорта и съобщенията

2-001

02.09.2004 г.

"Финанс инженеринг" АД

гр. Търговище ул."Никола Петков" № 6

 

Пощенски парични преводи

20 години от 02.09.2004 г. до 02.09.2024 г.

 

Изменена с Лицензия № 2-001-01/25.10.2007 г.

1-001-01

 

 

 

 

 

 

 

 

21.04.2005 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

"Български пощи" ЕАД

 

 

 

 

 

 

 

 

гр. София, община "Студентска" ул."Акад.Стефан Младенов" №1, бл. 31

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приемане, пренасяне и доставка на вътрешни и международни пощенски пратки, както следва:

а) кореспондентски пратки - до 2 кг;

б) малки пакети - до 2 кг;

в) пряка пощенска реклама - до 2 кг;

г) печатни произведения - до 5 кг;

д) секограми - до 7 кг;

е) пощенски колети - до 10 кг. Границата за тегло, когато се отнася за колети от други страни, може да бъде по-висока ида достига до границата за тегло, определена в актовете на Всемирния пощенски съюз.

2. Пощенски парични преводи;

3. Допълнителни услуги "препоръка" и "обявена стойност".

до 14.06.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Първоначална Лицензия № 01/14.06.2001 г., издадена от Министерство на транспорта и съобщенията.

 

 

 

 

 

 

2-002

25.08.2005 г.

"Фактор И.Н." АД

 

гр.София, район Триадица, ул.”Солунска”  № 40

 

Пощенски парични преводи

20 години от 25.08.2005 г. до 25.08.2025 г.

Изменена с Лицензия № 2-002-01/25.10.2007 г.

2-003

20.09.2005 г.

"Изипей" АД

 

гр.София, район Средец, ул.”Иван Вазов” № 16

 

Пощенски парични преводи

20 години от 20.09.2005 г. до 20.09.2025 г.

Изменена с Лицензия № 2-003-01/25.10.2007 г.

2-004

 

 

 

 

19.01.2006 г.

“Кеш експрес сървис” ЕООД

гр. София, район “Средец”, ул.”Ю.Венелин” № 22, ап. 5

Пощенски парични преводи

20 години от

19.01.2006 г. до

19.01.2026 г.

Изменена с Лицензия № 2-004-01/25.10.2007 г.

1-002

 

 

21.09.2006 г.

 

 

"Тип Топ Куриер" АД

 

 

гр.София, район "Надежда" , кв. „Триъгълника”

ул."Ломско шосе" № 35

 

 

1.Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки, както следва:

а)кореспондентски пратки - до 2 кг;

б) малки пакети - до 2 кг;

в) пряка пощенска реклама - до 2 кг;

г) печатни произведения - до 5 кг;

д) секограми - до 7 кг;

е) пощенски колети - до 20 кг. Границата за тегло, когато се отнася за колети от други страни, може да бъде по-висока и да достига до границата за тегло, определена в актовете на Всемирния пощенски съюз.

2. Пощенски парични преводи;

3. Допълнителни услуги "препоръка" и "обявена стойност".

20 години от 21.09.2006 г. до 21.09.2026 г.

 

 

 

 

1-003

14.12.2006 г.

Еконт експрес” ООД

гр. Русе, бул.”Тутракан” №11

1.Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки, както следва:

а)кореспондентски пратки - до 2 кг;

б) малки пакети - до 2 кг;

в) пряка пощенска реклама - до 2 кг;

г) печатни произведения - до 5 кг;

д) секограми - до 7 кг;

е) пощенски колети - до 20 кг. Границата за тегло, когато се отнася за колети от други страни, може да бъде по-висока и да достига до границата за тегло, определена в актовете на Всемирния пощенски съюз.

2. Пощенски парични преводи;

3. Допълнителни услуги "препоръка" и "обявена стойност".

20 години от 14.12.2006 г. до 14.12.2026 г.

 

2-005

03.05.2007 г.

Кешофис” АД

гр. София, район „Витоша”, ул.”Яна Язова” № 7, вх.Б, ет.1, ап. 5

Пощенски парични преводи

20 години от 03.05.2007 г. до 03.05.2027 г.

 

2-006

05.07.2007 г.

„МИБМ Експрес” ООД

гр. София, район Оборище, ул. „Струма” № 3Б

1.Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки, както следва:

а)кореспондентски пратки - до 2 кг;

б) малки пакети - до 2 кг;

в) пряка пощенска реклама - до 2 кг;

г) печатни произведения - до 5 кг;

д) секограми - до 7 кг;

е) пощенски колети - до 20 кг. Границата за тегло, когато се отнася за колети от други страни, може да бъде по-висока и да достига до границата за тегло, определена в актовете на Всемирния пощенски съюз.

2. Допълнителни услуги "препоръка" и "обявена стойност".

20 години от 05.07.2007 г. до 05.07.2027 г.

Изменена с Лицензия № 2-006-01/31.07.2008 г.

2-001-01

25.10.2007 г.

"Финанс инженеринг" АД

гр.Търговище ул."Никола Петков"№ 6

 

Пощенски парични преводи

20 години от 02.09.2004 г. до 02.09.2024 г.

 

Изменя първоначална Лицензия № 2-001/02.09.2004 г., издадена от Комисията за регулиране на съобщенията

2-002-01

25.10.2007 г.

"Фактор И.Н." АД

 

гр.София, район „Триадица”, ул.”Солунска”  № 40

 

Пощенски парични преводи

20 години от 25.08.2005 г. до 25.08.2025 г.

Изменя първоначална Лицензия № 2-002/25.08.2005 г., издадена от Комисията за регулиране на съобщенията

 

2-003-01

25.10.2007 г.

"Изипей" АД

 

гр.София, район „Средец”, ул.”Иван Вазов” № 16

 

Пощенски парични преводи

20 години от 20.09.2005 г. до 20.09.2025 г.

Изменя първоначална Лицензия № 2-003/20.09.2005 г., издадена от Комисията за регулиране на съобщенията

 

2-004-01

 

 

 

 

25.10.2007 г.

“Кеш експрес сървис” ЕООД

гр. София, район “Средец”, ул.”Ю.Венелин” № 22, ап. 5

Пощенски парични преводи

20 години от

19.01.2006 г. до

19.01.2026 г.

Изменя първоначална Лицензия № 2-004/19.01.2006 г., издадена от Комисията за регулиране на съобщенията

 

1-001-02

10.04.2008 г.

„Български пощи” ЕАД

гр.София, община "Студентска" ул."Акад.Стефан Младенов" №1, бл.31

 

 

1. Приемане, пренасяне и доставка на вътрешни и международни пощенски пратки, както следва:

а)кореспондентски пратки - до 2 кг;

б) малки пакети - до 2 кг;

в) пряка пощенска реклама - до 2 кг;

г) печатни произведения - до 5 кг;

д) секограми - до 7 кг;

е) пощенски колети - до 20 кг. Границата за тегло, когато се отнася за колети от други страни, може да бъде по-висока и да достига до границата за тегло, определена в актовете на Всемирния пощенски съюз.

2. Пощенски парични преводи;

3. Допълнителни услуги "препоръка" и "обявена стойност".

До 14.06.2021 г.

Изменя лицензия

№ 1-001-01/ 21.04.2005 г., издадена от Комисията за регулиране на съобщенията

2-007

17.07.2008 г.

Телепайд България” ООД

гр. София, район „Триадица”,

ж.к. „Иван Вазов”,

ул. „Димитър Манов” № 75, вх. А, ет.6, ап. 18

Пощенски парични преводи

20 години от

17.07.2008 г. до 17.07.2028 г.

 

2-006-01

31.07.2008 г.

„МИБМ ЕКСПРЕС” ООД

гр.София, район „Оборище”, ул. „Струма” № 3 Б,

1.Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки, както следва:

а)кореспондентски пратки - до 2 кг;

б) малки пакети - до 2 кг;

в) пряка пощенска реклама - до 2 кг;

г) печатни произведения - до 5 кг;

д) секограми - до 7 кг;

е) пощенски колети - до 20 кг. Границата за тегло, когато се отнася за колети от други страни, може да бъде по-висока и да достига до границата за тегло, определена в актовете на Всемирния пощенски съюз.

2. Пощенски парични преводи;

3. Допълнителни услуги "препоръка" и "обявена стойност".

До 05.07.2027 г.

Допълва първоначална лицензия

№ 2-006/ 05.07.2007 г., издадена от Комисията за регулиране на съобщенията