Търсене в сайта

КРС предостави допълнителен честотен ресурс в обхват 1800 MHz

Със свое Решение № 208 от 23.06.2022 г., КРС предостави допълнителен честотен ресурс в обхват 1800 MHz на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, „Йеттел България” ЕАД и „А1 България” ЕАД. С предоставения допълнителен ресурс предприятията ще имат възможност за бъдещо развитие на мрежите си и предоставяне на съвременни мобилни широколентови услуги, основани на високоскоростен пренос на данни, включително такива, базирани на 5G мрежи. По този начин ще се гарантира правото на гражданите да имат достъп до качествени електронни съобщителни услуги, което ще допринесе за постигането на сигурна, ефективна и устойчива цифрова инфраструктура.