Дата и място на провеждане на следващия изпит за радиолюбители

 

    ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ПРЕЗ 2017 г.:

 

            27.01.2017 г. - гр. Пловдив

            10.02.2017 г. - гр. София

            17.03.2017 г. - гр. Варна

            21.04.2017 г. - гр. София

            17.06.2017 г. - гр. Казанлък

            14.07.2017 г. - гр. София

            04.08.2017 г. - гр. Банско

            29.09.2017 г. - гр. Пловдив

            06.10.2017 г. - гр. София

            20.10.2017 г. - гр. Варна

            01.12.2017 г. - гр. София (крайният срок за подаване на документи е 28.11.2017 г.)


Изпитите в гр. София се провеждат от 10 часа* в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) на ул. "Гурко" № 6, в залата на 3-тия етаж.


 *При запълване на групата за изпит от 10 часа ще бъде сформирана нова от 11:00 часа и при необходимост - от 12.00 часа.

 

За да се явите на изпит за радиолюбители е необходимо следното:

 

1. Да подадете заявление по образец и да заплатите определената такса.


Документите се изпращат на адрес:
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
ул. "Гурко" № 6
1000, гр. София
Документите могат да се подадат и по електронен път чрез използването на Електронния портал на КРС. Изискването за достъп е валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис.


2. Да заявите една от обявените по-горе дати за изпит. Датата се посочва при подаване на заявлението, в полето „Допълнителна информация".


3. Да получите потвърждение за записване за изпит. Потвърждението ще бъде изпратено, не по-късно от 7 дни преди датата на изпита, на посочения от вас e-mail (когато липсва такъв, ще бъдете уведомени по телефона).

 

В случай че желаете да промените заявената дата за изпит е необходимо, да уведомите КРС по e-mail: lz@crc.bg или на телефон: 02 9492782.

 

При необходимост от допълнителна информация за изпита за радиолюбители можете да отправите запитване на посочените по-горе e-mail и телефон.

 

Изпитите се организират съгласно чл. 20 от Техническите изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба.

 

cialis izmir araç kaplama