Годишен доклад на КРС за 2011 г. - Анализ на пазара на пощенските услуги