paykasa bozdurma ucuz paykasa gebze evden eve nakliyat
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
  • Начало »
  • Новини »
  • Срокове за заплащане на таксите за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
Срокове за заплащане на таксите за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс

13 Декември 2018

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Напомняме Ви, че може да заплатите дължимите към Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс по два начина:


1. Заплащане на 4 /четири/ равни вноски до края на месеца, предхождащ тримесечието, съгласно чл. 13, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират от КРС по Закона за електронните съобщения (Тарифата). В този случай срокът за заплащане на таксите за първо тримесечие изтича на 31.12.2018 г.

 

2. Еднократно заплащане в срок до 31.03.2019 г., като ползвате отстъпка от 5 %, съгласно чл. 13, ал. 2 от Тарифата. В случай, че ще заплатите годишната такса до 31 март, то следва да заявите това с уведомително писмо до КРС.

 

Tаксите се заплащат с платежно нареждане по IBAN сметка BG78 BNBG 96613000122601, BIC код на Българска народна банка BNBG BGSD, пл. „Княз Александър Първи" № 1.

Телефони за контакт: 02/949 2960, 02/949 2739, 02/949 2711, 02/949 2720

colicblog.com istanbul escort kayseri escort bursa escort ata�ehir escort