• Начало »
  • Новини »
  • Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.

28 Юни 2018

 

 

      С Решение № 237/21.06.2018 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, съгласно Приложението към решението, и откри процедура за обществени консултации на проекта.

       Пълният текст на проекта е публикуван на страницата на Комисията в интернет на адрес www.crc.bg в раздел „Обществено обсъждане и консултации“.