• Начало »
  • Новини »
  • Българският и китайският регулатор обсъдиха бъдещо сътрудничество в областта на пощенските услуги
Българският и китайският регулатор обсъдиха бъдещо сътрудничество в областта на пощенските услуги

18 Юли 2017

 

                                                                                                            

 

 

Председателят на Комисия за регулиране на съобщенията проведе работна среща със заместник-ръководителя на Държавния офис по пощенските въпроси на Китай - Ксиаоджанг Ксинг. 

Беше направен анализ на пощенския пазар и отчетени  тенденциите за развитие на сектора. По време на дискусията беше обърнато внимание на гарантирането на устойчиво развитие на универсалната пощенска услуга, осигуряването на условия за ефективна конкуренция на пазара и защитата на интересите на потребителите. Интерес предизвика работата на българския регулатор като Председател на Групата на европейските регулатори на пощенски услуги (ERGP). В рамките на председателството на КРС, за първи път от създаването на ERGP, беше изготвена средносрочна стратегия за дейността на групата (2017-2019 г.) и прието решение за изработване на Пътна карта на мерките за подобряване на ефективността на Групата.

От своя страна г-н Ксиаоджанг Ксинг представи дейностите на Държавния офис по пощенските въпроси на Китай, които са свързани с националната стратегия за развитие, пощенските проучвания, наука и технологии, стандарти, статистика и информационни услуги като образование, обучения и управление на труда при пощенските услуги. В допълнение той обърна внимание, че пощенският сектор в Китай отбелязва подем в своето развитие, като очакванията са за запазване на възходящите тенденции за пазара.

По време на срещата и двете страни изказаха готовност за бъдещо сътрудничество, обмяна на най-добри практики в областта на регулацията и в защита на интересите на потребителите.