• Начало »
  • Новини »
  • ПОЗИЦИЯ относно подаването на предизвестие за прекратяване на индивидуален договор за електронни съобщителни услуги
ПОЗИЦИЯ относно подаването на предизвестие за прекратяване на индивидуален договор за електронни съобщителни услуги

02 Юни 2017

 

На свое заседание, проведено на 1 юни 2017 г., с протоколно решение № 1/01.06.2017 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие следната позиция относно подаването на предизвестие за прекратяване на индивидуален договор за електронни съобщителни услуги:

Предприятията следва да гарантират, че във всеки един момент от действието на индивидуалния договор за електронни съобщителни услуги на абонатите се осигурява възможност да подадат предизвестие, с което да заявят прекратяване на договора с изтичането на срока му.