• Начало »
  • Новини »
  • Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) открива процедура за обществени консултации по реда на чл. 37 от Закона за електронните съобщения на проект на Типово предложение за сключване на договор за необвързан достъп до абонатната линия (типово предложение), представен от „Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК) и позицията на КРС за изменение на същия
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) открива процедура за обществени консултации по реда на чл. 37 от Закона за електронните съобщения на проект на Типово предложение за сключване на договор за необвързан достъп до абонатната линия (типово предложение), представен от „Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК) и позицията на КРС за изменение на същия

30 Май 2017

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) открива процедура за обществени консултации по реда на чл. 37 от Закона за електронните съобщения на проект  на типово предложение, представено от БТК  и позицията на КРС за изменение на същия. Изготвената от КРС позиция, във вид на проект на решение за даване на задължителни указания за изменение на типовото предложение, цели да се осигури ефективно изпълнение на наложените на БТК специфични задължения. Проектите на решението и на типовото предложение са публикувани на интернет страницата на Комисията - www.crc.bg, в раздел „Обществен обсъждане и консултации”.

 

Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища в 14-дневен срок от датата на настоящата публикация на адрес гр.София, ул.”Гурко” №6, Комисия за регулиране на съобщенията.