• Начало »
  • Новини »
  • Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) обявява намерение за провеждане на конкурс за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) обявява намерение за провеждане на конкурс за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват

20 Февруари 2017

 

С Решение № 91 от 16 февруари 2017 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) обявява намерение за провеждане на конкурс за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват.