• Начало »
  • Новини »
  • Комисия за регулиране на съобщенията прие окончателно Решение за определяне на разходоориентирани цени за терминиране на повиквания в индивидуални мобилни мрежи за периода 2016 г. – 2020 г.
Комисия за регулиране на съобщенията прие окончателно Решение за определяне на разходоориентирани цени за терминиране на повиквания в индивидуални мобилни мрежи за периода 2016 г. – 2020 г.

28 Ноември 2016

 

С Решение № 585/24.11.2016 г. Комисия за регулиране на съобщенията определи разходоориентирани цени за терминиране на повиквания в индивидуални мобилни мрежи за периода 2016 г. – 2020 г., изчислени чрез адаптиран BULRIC модел при отчитане на разходите на ефективен оператор.

 

В окончателното решение на КРС са отчетени резултатите от проведените обществени обсъждания със заинтересованите предприятия и е взето под внимание становището на Европейската комисия (ЕК).

 

Окончателното решение е публикувано на страницата на КРС в интернет на адрес www.crc.bg, в секция „Области на регулиране”, подсекция „Пазарно регулиране – електронни съобщения”, раздел „Окончателни решения относно наложени специфични задължения”.