• Начало »
  • Новини »
  • Група на европейските регулатори на пощенски услуги (ERGP) 11то Пленарно заседание
Група на европейските регулатори на пощенски услуги (ERGP) 11то Пленарно заседание

25 Ноември 2016

Групата на европейските регулатори на пощенски услуги (ERGP) проведе второто си за 2016 г. Пленарно заседание в Неапол под председателството на д-р Веселин Божков, Председател на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) на България.

 

За първи път от създаването на ERGP, участниците в Пленарното заседание одобриха многогодишен програмен документ, Средносрочна стратегия на ERGP (Стратегията) за периода 2017-2019 г. Стратегията отразява основните приоритети на ERGP за следващите три години. Тя обхваща ключовите принципи на политиката и регулирането, които произтичат от Директивата за пощенските услуги, а именно: осигуряване на устойчива универсална услуга, принос към развитието на единен пазар за пощенски услуги, включително насърчаването на конкуренцията, и защита на крайните потребители.  

 

Освен това, на Пленарното заседание беше одобрен проектът на Работна програма на ERGP за 2017 г., определяща задачите на ERGP за 2017 г. в съответствие със Стратегията. Тя ще бъде представена за обществено обсъждане преди окончателното й одобрение.

 

На Пленарното заседание бяха одобрени и следните документи:

  • Доклад на ERGP относно сравнителните методи за измерване на ефикасността на пощенските оператори.
  • Доклад на ERGP относно универсалната услуга в светлината на променящите се нужди на крайните потребители на пощенски услуги.
  • Доклад на ERGP относно качеството на услугата, разглеждането на жалби и защита на потребителите за 2015 г. – анализ на тенденциите.
  • Доклад на ERGP относно ключовите показатели за наблюдение на европейския пощенски пазар – анализ на тенденциите.
  • Доклад на ERGP относно развитието на конкуренцията „от край до край” и регулиране на достъпа в страните-членки на ЕС в светлината на скорошни дела относно прилагани схеми за отстъпки в пощенския сектор.
  • Доклад на ERGP относно прозрачността за онлайн продавачите и потребителите по отношение на трансграничната доставка на пощенски колети, генерирани от електронната търговия

 

Всички документи скоро ще бъдат публикувани на уебсайта на ERGP:

http://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/ergp_en

 

Пленарното заседание беше предшествано от работен семинар относно ефективността на ERGP, чиято цел беше да се определят възможни подобрения в дейността на ERGP по отношение на прозрачност, видимост/публичност, вътрешна организация и оперативна ефективност.  

 

Председателят за 2015 г. (г-н Феликсас Доброволскис, RRT, Литва) и Председателят за 2016 г. (д-р Веселин Божков, КРС, България) ще изпълняват функциите на Заместник-председатели през 2017 г. в подкрепа на Председателя за 2017 г. (проф. Анджело Марчело Кардани, AGCOM, Италия).

 

За ERGP

 

ERGP се състои от 28 национални регулаторни органа (НРО) за пощенски услуги в ЕС, както и НРО от страните от Европейското икономическо пространство и страните-кандидатки за присъединяване към ЕС.

 

Задачите на ERGP са да съветва и подпомага Европейската комисия при консолидиране на вътрешния пазар на пощенски услуги както и по всички останали въпроси, свързани с пощенските услуги, които са от нейна компетентност.

 

Освен това, ERGP съветва и подпомага Комисията относно развитието на вътрешния пазар на пощенски услуги и последователното прилагане на регулаторната рамка за пощенските услуги във всички държави-членки.

 

Данни за контакт: GROW-ERGP@ec.europa.eu