• Начало »
  • Новини »
  • Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 550 от 20.10.2016 г. прие окончателно решение за определяне на разходоориентирани цени за терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи за периода 2016 г. – 2020 г.
Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 550 от 20.10.2016 г. прие окончателно решение за определяне на разходоориентирани цени за терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи за периода 2016 г. – 2020 г.

24 Октомври 2016

 

С Решение № 550 от 20.10.2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие окончателно решение за определяне на разходоориентирани цени за терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи за периода 2016 г. – 2020 г. въз основа на разходите на ефективен оператор, изчислени чрез адаптиран BULRIC модел на Комисията.

 

В окончателното решение на КРС са отчетени резултатите от проведените обществени обсъждания със заинтересованите предприятия и е взето под внимание становището на Европейската комисия (ЕК).

 

Окончателното решение е публикувано на страницата на КРС в интернет на адрес www.crc.bg, в раздел „Окончателни решения относно наложени специфични задължения”.