• Начало »
  • Новини »
  • Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 544 от 20.10.2016 г. прие проект на решение за определяне на разходоориентирани цени за терминиране на повиквания в индивидуални мобилни телефонни мрежи за периода 2016 г. – 2020 г.
Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 544 от 20.10.2016 г. прие проект на решение за определяне на разходоориентирани цени за терминиране на повиквания в индивидуални мобилни телефонни мрежи за периода 2016 г. – 2020 г.

21 Октомври 2016

 

С Решение № 544 от 20.10.2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на решение за определяне на разходоориентирани цени за терминиране на повиквания в индивидуални мобилни телефонни мрежи за периода 2016 г. – 2020 г. въз основа на разходите на ефективен оператор, изчислени чрез адаптиран BULRIC модел на Комисията, след проведена процедура по обществено обсъждане.

 

С оглед разпоредбите на Закона за електронните съобщения проектът на решение се изпраща за съгласуване на Европейската комисия, Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на националните регулаторни органи на държавите-членки на Европейския съюз.

 

Проектът на решение и резултатите от проведеното обществено обсъждане са  публикувани на страницата на КРС в интернет на адрес www.crc.bg, в раздел „Обществено обсъждане и консултации”.