• Начало »
  • Новини »
  • Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 428/29.08.2016 г. прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение за домашни и бизнес потребители, пазара на обществено достъпни национални телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение, и пазара на международни телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение
Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 428/29.08.2016 г. прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение за домашни и бизнес потребители, пазара на обществено достъпни национални телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение, и пазара на международни телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение

31 Август 2016

С Решение № 428/29.08.2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение за домашни и бизнес потребители, пазара на обществено достъпни национални телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение, и пазара на международни телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение (Проект на решение).

Проектът на решение и приложението към него (пазарен анализ) се предоставя за обсъждане на заинтересованите лица и е публикуван на интернет страницата на КРС в рубриката „Обществено обсъждане и консултации”.