• Начало »
  • Новини »
  • КРС прие окончателното решение по отношение анализа на пазара на едро на висококачествен достъп в определено местоположение
КРС прие окончателното решение по отношение анализа на пазара на едро на висококачествен достъп в определено местоположение

25 Август 2016

 

На 11 август 2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие окончателно решение относно анализа на пазара на едро на висококачествен достъп в определено местоположение в Република България в съответствие с регулаторната рамка на ЕС.  

 

В окончателното решение на КРС са отчетени резултатите от проведеното обществено обсъждане със заинтересованите предприятия и становището на Комисията за защита на конкуренцията. Европейската комисия няма забележки по нотифицирания пазарен анализ.

 

Резултатите от извършения пазарен анализ показаха, че не са налице предпоставки, които да възпрепятстват ефективната конкуренция, тъй като нито едно предприятие не притежава значително въздействие върху съответния пазар. На основание разпоредбите на чл. 155, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронните съобщения всички специфични задължения, наложени на предприятието със значително въздействие в предходния кръг на пазарния анализ[1] следва да бъдат оттеглени. КРС определя преходен период за прилагане на отменените специфични задължения на пазара на едро на терминиращи сегменти на линии под наем на едро. Специфичните задължения, наложени с Решение № 1954/27.09.2012 г., продължават да се прилагат за период от шест месеца от приемане на окончателното решение, за да се даде възможност на участниците да се адаптират към новите условия на пазара след отпадане на наложените задължения.

 

Окончателното решение, приложеният към него пазарен анализ, заедно с обобщените резултати от проведеното обществено обсъждане и консултации с Комисията за защита на конкуренцията и ЕК са публикувани на 25.08.2016 г. в раздел „Пазарно регулиране - електронни съобщения”.[1]Решение на КРС № 1954/27.09.2012 г.